Empowerment og dagtilbud blant personer med psykiske lidelser

Empowerment og dagtilbud blant personer med psykiske lidelser

Publisert: 27. oktober 2014

En ny svensk studie ser på hvilke oppfatninger personer med psykiske lidelser i dagtilbud har om empowerment.

6243853 bru

AKTUELT: Brukerne rapporterer arbeidsrelatert dagaktivitet, brukertilfredshet, helserelaterte faktorer, symptomnivå, livskvalitet og sosial interaksjon/nettverk som viktig for empowerment. (Ill.foto: www.colourbox.com).

 

AKTUELT: Brukerne rapporterer...

Mer om

empowerment rehabilitering aktivitet.og.fritid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen