Stadig i prosess

Stadig i prosess

Publisert: 27. januar 2017.   Endret: 31. januar 2017

Å jobbe i en storby kan både være et uoversiktlig kratt og en oase for en psykolog. Mari Ymjør Hagen og Alexander Mogstad, psykologer i Østbyen i Trondheim, ser begge sidene.

psykologer i trondheim

VARIERT OG SPENNENDE ARBEIDSDAG: Når psykologene i Østbyen i Trondheim er på jobb, kan antrekket være alt fra kjeledress til dress. Fra v.: psykolog Mari Ymjør Hagen, helsesøster Ann-Magrit Lona og psykolog Aleksander Mogstad. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA)

VARIERT OG SPENNENDE ARBEIDSD...
Nytt faghefte fra NAPHA

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no

Mogstads og Hagens råd til planleggere av psykiske helsetjenester i storbyer
  • VELG EN TYDELIG VEI: Psykologene må ha tydelig arbeidsinstruks og prioriteringsveileder. Det er en uuttømmelig ordrereserve, men begrensede ressurser. Følg prioriteringsveilederen, selv om det finnes andre verdige grupper. En må ha kraft og retning for å kunne oppnå endring.
  • FOKUSER PÅ SYSTEM, KOMPETANSEBYGGING OG VEILEDNING: Jobb kompetansen inn så nært barn og familier som mulig. Barnehage, skole og idrettslag er viktige arenaer.
  • JOBB SAMMEN MOT Å FOREBYGGE FREMFOR Å REPARERE: Åpne skottene mellom helsestasjon, PPT, barnevern og tjenester for voksne.
  • SNAKK MED ANDRE: Sørg for at de ansatte har tid til å være i dialog og samarbeide. For oss er BUP, habiliteringstjenestene, tjenestene for voksne, DPS og familievernet viktige samarbeidspartnere.
Psykologer i Trondheim kommune
  • Byen har 190 000 innbyggere og er organisatorisk delt inn i fire bydeler: Østbyen, Heimdal, Midtbyen og Lerkendal
  • Mari Ymjør Hagen og Alexander Mogstad er to av de fire kommunalt ansatte psykologene i Østbyen. Hagen er spesialist på barn og unge og jobber med gruppen fra 12 til 18 år. Mogstad er spesialist i habilitering og jobber med aldersgruppen 0 til 6 år.
  • Har ansatt rundt 30 psykologer. To i enhet for psykisk helse og rus (EPHOR), de resterende jobber i barne- og familietjenesten (BFT), fordelt på bydelene samt omsorgsenheten og uteseksjonen.

Mer om

psykologer.i.kommunene organisering.av.tjenester samhandling barn.og.unge reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen