Norske Housing First-team får coaching av internasjonal guru

Norske Housing First-team får coaching av internasjonal guru

Hjemløse / Publisert: 08. mai 2018

-Coachingen er så langt en suksess. Sam Tsemberis grunnla Housing First-modellen, og er en stor kapasitet når det gjelder hjemløse. Han kommer med mange gode råd og tips til deltakerne.

7112526 hjemløs

AKTUELT: Samtalen dreier seg ofte om helt konkrete problemstillinger knyttet til enkeltbrukere. Det kan for eksempel handle om hvordan man kan ivareta brukere som ruser seg mye eller forsvinner fra avtaler og oppfølging. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Samtalen dreier seg ...
ERFAREN VEILEDER: Sam Tsemberis grunnla Housing First-modellen. Nå gir han jevnlig råd til Housing First-team i Norge.
Housing First
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
  • Modellen ble utviklet i New York på begynnelsen av 1990-tallet av psykologen Sam Tsemberis og hans hjelpeorganisasjon «Pathways to Housing». Den har nå spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
  • Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 
  • Housing First har blitt prøvd ut med gode resultater både i Danmark, Sverige og Finland. I Norge startet de første Housing First prosjektene opp i 2012.
  • Undersøkelser i USA viser at denne måten å jobbe på fungerer. 85 prosent blir boende i sine boliger, og rusmiddelmisbruk og kriminalitet reduseres samtidig som livskvaliteten øker (Husbanken 2013).

Mer om

housing.first bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen