Asker kommunes tips for hvordan en kan jobbe godt med brukerplan

Asker kommunes tips for hvordan en kan jobbe godt med brukerplan

Praksiseksempel / Publisert: 25. mars 2024.   Endret: 25. mars 2024

– Sett av tid til forankring og opplæring, og gi ansatte en felles forståelse av hvordan en skal bruke fargekodene grønn, gul og rød. Det sier fagrådgiver i rus i Asker kommune, Lise Størkersen.

Lise Størkersen

AKTUELT: – Da vi skulle begynne med Brukerplan i kommunen for ni år siden, arrangerte vi et brukerplan seminar, der alle som jobbet i rustjenestene, og ressurspersoner innen psykisk helse i kommunen ble invitert. Alle fikk grundig innføring om verktøyet og om hvorfor det er nyttig, forteller Lise Størkersen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Da vi skulle ...
Sju tips for å jobbe godt med Brukerplan
  1. Bruk god tid på informasjon, forankring og opplæring
  2. Gi de ansatte en felles forståelse av hvordan de skal bruke fargekodene grønn, gul og rød.
  3. Sette av felles tid til kartlegging i avdelingen, slik at medarbeidere kan hjelpe hverandre ved behov.
  4. Sørge for god nok koordinering innad i kommunen. Dette er spesielt viktig etter kommunesammenslåing.
  5. Få med flere ulike instanser i kartleggingen. NAV, hjemmesykepleien, FACT ung.
  6. Sikre at en har nok tid til å analysere resultater og sikre gode krysstabeller
  7. Bruk dataene både på systemnivå, for å planlegge tjenester, og som grunnlag for oppfølging av den enkelte bruker.

KILDE: Lise Størkersen, Asker kommune

Mer om

kunnskapskilder.for.kommunene brukerplan asker akershus praksiseksempler rus.og.psykisk.helse korus nav verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen