Sortlandsmodellen for å unngå vold og seksuelle overgrep er nå tilgjengelig på nett

Sortlandsmodellen for å unngå vold og seksuelle overgrep er nå tilgjengelig på nett

Nyhet / Publisert: 12. april 2019

I Sortland kommune har man i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. I dag lanseres nettstedet æemæ.no.

sortland

Æ E MÆ: Målet er at alle barn skal ha en trygg oppvekst, uten vold og overgrep. Det er Sortland kommune som har utarbeidet innholdet på nettstedet. (FOTO: Magdalena Vassbotn Hestholm).

Æ E MÆ: Mål...
æemæ.no
  • En helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge.
  • Er i sin helhet utviklet av Sortland kommune. I første omgang som prosjekt (2011-2015) støttet gjennom Fylkesmannen. Fra 2015 er alle tiltak en del av det ordinære tilbudet til innbyggere i Sortland kommune.
  • Sortland kommune mener et slikt forebyggingsarbeid skal være like selvsagt som eksempelvis arbeid med trafikksikkerhet.
Kommunepsykolog Elisabeth Sjølie. (FOTO: Marius Birkeland)

Mer om

forebyggende.arbeid folkehelse nordland helsefremming.og.forebygging barn.og.unge vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen