- Vi kan forebygge selvmord

- Vi kan forebygge selvmord

Publisert: 05. juni 2014

- Mange sliter tungt med å vise hvem de er. La oss løfte frem talentene, i stedet for å se ned på uvanlige mennesker.

agder.pirelli
EN SANNHET: -Hvis lille Ole får juling hver dag fordi han går i kjole, vil han få mer angst enn vanlige gutter, sier Esben Esther Pirelli Benestad. (Foto: NAPHA/ Anne Kristiansen Rønning).
EN SANNHET: -Hvis lille Ole f...
Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås

Esben Esther Pirelli Benestad: Norsk lege, spesialist i klinisk sexologi , familieterapeut og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Gift med sexolog og professor ved UiA, Elsa Almås. De to samarbeider mye om forskning.

  • Gjennom delte kliniske erfaringer, utvekslinger med andre klinikere og forskere og gjennomgang av litteratur har de laget en forståelsesmodell for kjønn og en annen for spesielle tenningsmønstre. Dette er ennå i utvikling og utprøving. Målet er å forstå og evt. korrigere misforholdet mellom klienters egen opplevelse som friske og samfunnets sykeliggjøring av det uvanlige innenfor kjønn og seksualitet.
  • Leverandører av nye ord og begreper de har gitt tilnavnet ”inspirerte”, fordi noen forståelser og selvoppfatninger ikke kunne beskrives av de gamle. Tilsvarende har de forkastet, latt ”ekspirere” gamle beskrivelser.
  • Introduserer inspirerte ord i klinikk og samfunn. Ord som ”begavelse” og ”talent” brukes om fenomener som tidligere ble sykelig- eller syndiggjorte. Positive ord og begreper kan bidra til bedrete allianser i terapirommet, og til mer positiv opplevelse av tilhørighet i kulturen.
  • Har forelest og publisert på traumeforståelse, pedagogikk og motiver.
OPPTATT AV ORD: La oss bruke positive ord, som talenter, i stedet for å sykeliggjøre, sier Benestad og Almås.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen