Bli kjent med HiNT

Bli kjent med HiNT

Publisert: 13. mars 2014.   Endret: 08. oktober 2015

NAPHA lanserer nå sin tredje temaside for norske forskningsmiljøer innen psykisk helsearbeid. Velkommen til Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Heidi Haug Fjone 2014 b behandlet

HEIDI HAUG FJONE: - Vi ønsker å nå ut til brukere og fagfolk; grupper som tradisjonelt ikke har hatt så lett tilgang på kunnskapen vi forskere finner frem til.

HEIDI HAUG FJONE: - Vi ønsker...
HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT
HUNT
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08).
  • Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver.
  • Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

KILDE: www.ntnu.no/hunt

 

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen