-Flere bør kartlegge med BrukerPlan

-Flere bør kartlegge med BrukerPlan

BrukerPlan - Nyheter / Publisert: 12. oktober 2017.   Endret: 12. oktober 2017

Forebygging og tidlig innsats ser ut til å virke. Dette er blant nyttige resultater fra BrukerPlan 2016 som ble lagt frem for Buskerud 11. oktober. Men, flere kommuner må kartlegge! Sier NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen.

Deltakere, Forum for rus og psykisk helse i Buskerud

NYTTIG FOR PLANLEGGING: BrukerPlan-kartlegging oversikt over behovet for psykisk helsetjenester. Her har deltakere på Forum for rus og psykisk helse i Buskerud fått lagt frem resultatene fra i fjor.  Foto: Irene Wormdahl/NAPHA

NYTTIG FOR PLANLEGGING: Bruke...
STIAN REINERTSEN, faglig rådgiver i NAPHA
Forum for rus og psykisk helse i Buskerud

 11.-12. oktober 2017, Sundvolden hotell, Hole kommune i Buskerud

Om forumet:

  • Samler ansatte i tjenestene og medlemmer i brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse i Buskerud.
  • Arena for faglig påfyll og nettverksbygging, til beste for brukerne av tjenestene.
  • Møteplass mellom 1 og 2 linjen.
  • Hensikten/fokuset er at det skal bidra til bedre samhandling
  • Faglig oppdatering
  • Startet i 2001
  • Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud
  • Arbeidsgruppe m/ representerer fra Hallingdalskommunene, Lier kommune og Drammen kommune og Vestre Viken, Mental Helse Buskerud, NAPHA, KoRus-Sør og Kirkens Bymisjon.

Mer om

brukerplan buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen