-Nettverk med mål og mening

-Nettverk med mål og mening

Publisert: 18. januar 2012

Forfatterne av masteroppgaven "Sammen er vi dynamitt?" undersøkte nettverk på arbeidsplassen. Nå kommer de med klare anbefalninger til nettverk som skal utvikle kunnskap.

Nettverk - utvikler kunnskap
Hva slags kunnskapsutvikling foregår i nettverkene? Har virksomheten noen nytte av det som skjer i nettverkene. Og hva er de særlige utfordringene med å ha nettverk på tvers av linjeorganisasjonen? Det var spørsmålene Trine Moe og Tor Ødegaard stilte seg da de skulle skrive en masteroppgave i faget Kunnskap og innovasjonsledelse.
Hva slags kunnskapsutvikling ...
ANBEFALINGER TIL NETTVERK:-Kunnskap utvikler seg hele tiden, sier Trine Moe (t-v.) og Tor Ødegaard (t.h.)

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen