-Kommunene for lite omtalt i utredning om tvang

-Kommunene for lite omtalt i utredning om tvang

Publisert: 13. februar 2012

NAPHAs høringsuttalelse etterlyser drøftinger og forslag til lovendringer som inkluderer kommunenes økte ansvar.

Høringsuttalelse fra NAPHA- om NOU 2011: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet
HØRINGSSUTTALELSE:-Hvordan skal f.eks kommunen involveres og forholde seg til pasienter som er under tvangsbehandling? Eventuelle endringer i loven om psykisk helsevern som følge av kommunenes økte ansvar, drøftes i for liten grad i Paulsrudutvalgets utredning. Dette tar vi opp i høringsuttalelsen, sier Trond Hatling, leder i NAPHA.
HØRINGSSUTTALELSE:-Hvordan sk...
TROND HATLING: -Høringssvaret er konsentrert om punkter vi mener er sentrale sett fra et kommunalt perspektiv.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen