Legemiddelavhengighet blant eldre

Legemiddelavhengighet blant eldre

Publisert: 20. april 2012

Kritisk fokus på medikamentforbruket hos eldre pasienter var et av hovedtemaene under årets Landskonferanse i alderspsykiatri.

Eldre, hender, medisin, pillebrett
HENSIKTSMESSIG VIRKNING? I et foredrag stilte Bernhard Lorentzen, avdelingssjef ved alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet spørsmålet ved om bruk av psykofarmaka til demente pasienter har virkning.
HENSIKTSMESSIG VIRKNING? I et...
Landskonferansen i alderspsykiatri 16.-18. April 2012

Arrangører i 2012:

  • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
POSTERUTSTILLING: 18 postere ble presentert under landskonferansen. Spesialergoterapeut Anne Følstad fra Seksjon alderspsykiatri ved Sykehuset Namsos presenterte sitt forskningsarbeid om angst i eldre år. Her står hun sammen med sin veileder, seksjonsoverlege dr.med. Eystein Stordal.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen