Søker ny kunnskap - sammen!

Søker ny kunnskap - sammen!

Publisert: 31. mai 2012

Brukere og ansatte fra Agder har sammen forsket på egen praksis, stilt spørsmål, undersøkt og dokumentert gjennom et helt år. I innspurten blir kunnskapen skrevet ned ved studiesenteret Metochi i Hellas.

Samarbeid mellom ansatte og brukere ved Senter for psykisk helse i Lindesnes: F.v. Tove Glomsaker, Åse L. Strokkenes, Ragnhild Støle og Trine Benthe Grimestad. Kort pause i skriveøkten på Metochi studiesenter
KOLLEGAER: Humor er viktig i samarbeidet, understreker May-Britt Holte (t.v.)og Hilde Olsen (t.h).
KOLLEGAER: Humor er viktig i ...
Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap
  • I alt 14 prosjekter er med i Kunnskapende nettverk - en av satsningene i Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap

  • Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap blir etablert og utviklet av Universitetet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid/Praxis Sør, på oppdrag fra NAPHA.

  • NAPHAs skrivekurs skal denne gangen stimulere til formidling og publisering av resultater og kunnskap fra prosjektene.

  • Involvert i kunnskapende nettverkt: Kommunene Kristiansand, Songdalen, Mandal, Lindesnes, Arendal, Bærum. Interkommunalt: Setesdalsnettverket; Evje og Hornnes, Bygland, Bykle og Valle og DPS Aust-Agder. Brukermiljøer: ROM-Agder – brukerstyrt senter, A-larm, Mental Helse, Prolar.

  • Deltakerne i prosjektene studerer faget Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. De som har formell studiekompetanse får tilbud om å gå opp til eksamen ved UiA.

  • Studiesenteret Metochi på Lesbos i Hellas benyttes av Universitet i Agder, som ellers i året også arrangerer kurs og studieopphold her.

 

KOLLEGAER: Humor er viktig i samarbeidet, understreker May-Britt Holte (t.v.)og Hilde Olsen (t.h).

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen