I Nederland er det FACT som gjelder

I Nederland er det FACT som gjelder

Publisert: 11. juni 2013

Over 200 team som jobber etter en fleksibel ACT-modell (FACT) er allerede etablert i Nederland. Der er det også vanlig med psykiater i teamet - og krav om en medarbeider med brukererfaring.

Alkmaar, Nederland
OPPSØKENDE TEAM I NEDERLAND: Psykiatere som drar hjem til klientene der de bor, er regelen fremfor unntaket i den nederlandske byen Alkmaar. FACT-teamene sørger for tett og tverrfaglig oppfølging ved behov.
OPPSØKENDE TEAM I NEDERLAND: ...
FACT
  • FACT står for Flexible Assertive Community Treatment.
  • En norsk oversettelse finnes ikke, men begrepet kan best forklares med "fleksibel, oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus".
  • Modellen er en videreutvikling av ACT-team, som det finnes 14 av i Norge.
Jeanette Bakker og Michiel Bähler

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen