Volds- og overgrepsutsatte skal sikres bedre tilbud

Volds- og overgrepsutsatte skal sikres bedre tilbud

Publisert: 17. desember 2013

Ny digital veileder skal bidra til at volds- og overgrepsutsatte får et bedre tilbud i sin hjemkommune.

COLOURBOX526808
VOLD I NÆRE RELASJONER: En ny, digital veileder skal hjelpe kommuner til å lage handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com.
VOLD I NÆRE RELASJONER: En ny...
NY VEILEDER MOT VOLD
  • En ny, digital veileder skal hjelpe kommuner til å lage handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
  • Planene skal sikre at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.
  • Veilederen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
PROSJEKTLEDER: Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). FOTO: NKVTS.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen