Nordflanken - et samarbeid i nord

Nordflanken - et samarbeid i nord

Publisert: 21. februar 2014

Nordflanken er navnet på et samarbeid mellom fylkesmennene og kompetansentrene i region nord. Hva kan de få til ved å trekke i lag?

Møte i Nordflanken thumb4585
DIALOGMØTER: Representanter fra fylkesmennene, Bufetat, NAPHA og kompetansesentere i region nord møtes årlig.
DIALOGMØTER: Representanter f...
Nordflanken

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark etablerte i 2010 et regionalt samarbeidsnettverk kalt «Nordflanken», som består av embetes rådgivere innen folkehelse, psykisk helse og rus. På Nordflankens møte i Vadsø i september 2012, bestemte de seg for å invitere de regionale kompetansemiljøene inn.

  • Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark
  • Barne-, ungdoms og familieetaten- Bufetat
  • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne - NAPHA
  • Kompetansesenter rus, Nord-Norge - KoRus-Nord
  • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern - SANKS
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -RVTS Nord og Helse Nord
TILSTEDE FRA NAPHA: Faglig rådgiver Solrun Steffensen. Faglig rådgiver Trond Asmussen var også tilstede under dialogmøtet 6. februar. Begge er med i NAPHAs Team Nord.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen