Ledere må ta kvalitetsansvar!

Ledere må ta kvalitetsansvar!

Publisert: 27. mars 2014

-Pasientens behov skal være styrende i innretningen og utviklingen av helsetjenestene. Det sa Helseminister Bent Høie da han avsluttet Kvalitetskonferansen 2014 på Lillestrøm i går.

Bent Høie, Helseminister. På Kvalitetskonferansen 2014
HELSEMINISTEREN PÅ KVALITETSKONFERANSEN: -Ledere må etterspørre informasjon både om den faglige kvaliteten og om hvordan pasienter og brukere opplever kvaliteten.
HELSEMINISTEREN PÅ KVALITETSK...
Kvalitetskonferansen 2014, Lillestrøm 25.-26.mars
  • Arrangeres av Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH), som ble dannet i april 1993
  • Forumet er tverrfaglig og skal arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten
  • Konferansen arrangeres for 21. gang i 2014
  • Årets tittel: I beste mening

 

HELSEMINISTER BENT HØIE: -Kvalitet skapes i møte mellom pasient og behandler – det er det jeg kaller sannhetens øyeblikk. Men, det er lederne som har ansvar for å legge til rette slik at virksomheten har et system som gjør at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er en selvfølgelig del av alt som skjer. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen