-Stress kan være positiv psykisk helse-faktor

-Stress kan være positiv psykisk helse-faktor

Publisert: 05. september 2014

Dette var et av de interessante funnene forsker Eva Langeland gjorde i arbeidet med rapporten salutogenese og psykiske helseproblemer.

Eva Langeland, 1. amanuensis

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: På oppdrag fra NAPHA har Eva Langeland oppsummert kunnskap om teorien og hvordan den kan brukes i psykisk helsearbeid. (Her fra lanseringen av rapporten). (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: På opp...
Kunnskapsoppsummering

Rapporten Salutogenese og psykiske helseproblemer er en kunnskapsoppsummering utgitt av NAPHA i 2013.

Den gir oversikt over hvordan salutogense-teorien blir forstått, oppsummerer forskning på teorien brukt i praksis og oppsummerer hva som eventuelt står i veien for eller fremmer implementering.

 

Salutogenese

Begrep skapt av sosiologen Aron Antonovsky i 1979. Ordet er satt sammen av salus (lat.), som betyr helse, og genesis (gr.) som betyr tilblivelse.

Teori og tilnærming til praksis som handler om å legge vekt på det som fremmer helse, fremfor å lete etter årsakene til sykdom.

Sence of coherens (SOC): Sentralt begrep i salutogenese. Oversatt til opplevelsen av sammenheng.

Motstandsressurser Sosial støtte, egoidentitet, kunnskap og intellegens, kontinuitet, oversikt og kontroll, religion og verdier, fysiske og biokjemiske faktorer, materielle verdier (som ernæring, klær, penger og bolig), regnes som såkalte motstandsressurser. Disse er med på å danne vår opplevelse av sammenheng.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen