Beredskapsplaner gir bedre hjelp

Beredskapsplaner gir bedre hjelp

Publisert: 09. juni 2010

Flere kan få frivillig hjelp dersom man har gode systemer for å oppdage tegn på at en ny krise er i emning, avdekke eller dempe forverring og søke hjelp på en hensiktsmessig måte. Dette vil kunne ivaretas gjennom personlige beredskapsplaner.

Plan
KRISEPLAN: Rådet for psykisk helse har utarbeidet et utkast til mal for beredskapsplan ved personlige kriser.
KRISEPLAN: Rådet for psykisk ...

Mer om

tvang.og.makt verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen