Boligstrategier i små og mellomstore kommuner

Boligstrategier i små og mellomstore kommuner

Publisert: 11. august 2010

Strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet i små kommuner er svært kontekstavhengig.

Hjem inngangsparti - strategier for bostedsløse i små og store kommuner
JOBBER MINDRE STRATEGISK: Mindre kommuner har i mindre grad langsiktige planer for arbeidet med bostedsløse enn store kommuner.
JOBBER MINDRE STRATEGISK: Min...

Mer om

bolig samhandling evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen