Forbedring av tjenestene til personer med rus og psykisk lidelse

Forbedring av tjenestene til personer med rus og psykisk lidelse

Publisert: 23. august 2010

Brukernes behov tas ikke nok hensyn til når tjenestene skal utvikles.

Intervju
INTERVJU: Fokusgruppeintervju skulle få fram synspunkter på hvordan tjenestene og samhandlingen mellom dem fungerte.
INTERVJU: Fokusgruppeintervju...

Mer om

kvalitetsarbeid brukerundersøkelser verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen