Unge rusmisbrukarar – paradoksale hjelpetenester

Unge rusmisbrukarar – paradoksale hjelpetenester

Publisert: 30. november 2010

Det blir eit paradoks dersom ein må bli teken for lovbrot for å få behandling.

Ill.foto: Narkoman
UNG RUS: Det må leggjast opp til mindre grad av aldersbestemt regelhandsaming, skriv forfattaren. Ill.foto: www.colourbox.no
UNG RUS: Det må leggjast opp ...
Sara Terese Osland

Kronikkforfattaren er fagleg leiar for vidareutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Kronikken er tidlegare publisert i Firda og Sogn Avis

Mer om

pårørende kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen