2011 ble et år der jeg følte jeg ble inkludert

2011 ble et år der jeg følte jeg ble inkludert

Publisert: 06. januar 2012.   Endret: 04. januar 2016

Å bli inkludert i arbeidslivet er ingen selvfølge når man har vært helt utenfor eller på sidelinjen i forhold til arbeidsfellesskap i 15 år.

Raku glass gnisten 240406 084

GLASS I KOMBINASJON MED KERAMIKK: Dette var kjempespennende å forske på, og jeg hadde rundt 30 ulike produkter.

GLASS I KOMBINASJON MED KERAM...
Salutogenese

Salutogenese representerer et nytt syn på helse og sykdom.

Det fokuserer på menneskets evne til tilpasning for å øke mestring, helse og velvære og det som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer. Teorien ble utviklet av Aron Anonovsky på 1980 – tallet.

Fokuset i Salutogenese retter seg mot menneskets evne til tilpasning for å øke mestring, helse og velvære. Oppmerksomheten rettes mot ressurser og mestringsevne, og bedringserfaringer i stedet for sykdomserfaringer.

Hjelperen må forsøke å bidra ved å tilrettelegge for at mottakeren kan oppleve dialog, meningsfullhet, forståelse og håndterbarhet.

Medbestemmelse og egen innsats i samspill med omgivelsene er sett på som avgjørende for å komme seg – oppleve bedring. Å bli sett, hørt og gitt mulighet til å ha en aktiv rolle i eget liv og i egen prosess med å komme seg.

 

 

Detalj fra rakubrent keramikk. Eget arbeid 2006.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukerkunnskap inkludering salutogenese øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen