Psykiske funksjonshindringer i et risikosamfunn

Psykiske funksjonshindringer i et risikosamfunn

Publisert: 26. juli 2011

Å møte andre ved et brukerstyrt senter kan veie opp for de ekstra utfordringene utsatte personer møter i det såkalte risikosamfunnet.

Bevegelse/fart
HØYT TEMPO: Risikosamfunnet kjennetegnes av blant annet høy endringstakt. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.
HØYT TEMPO: Risikosamfunnet k...
Fakta om rapporten

Forskningsrapporten Mennesker med psykiske funksjonshindringer i risikosamfunnet - en hverdagsnær tilnærming, er laget i samarbeid med Mental Helse Hedmark og Sagatun Brukerstyrt senter.

Rapporten er skrevet av Jan Kåre Hummelvoll, Bengt G. Eriksson og Gro Beston ved Høgskolen i Hedmark.

Du kan lese mer om forskningsmiljøet på temasiden om Høgskolen i Hedmark på Psykiskhelsearbeid.no.

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv dokumentasjon høgskolen.i.hedmark forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen