Familieråd – et verktøy for gode løsninger

Familieråd – et verktøy for gode løsninger

Publisert: 12. januar 2012.   Endret: 23. januar 2024

Flere kommuner i Gudbrandsdalen har positive erfaringer med familieråd. Familie og nettverk gis mulighet til selv å finne løsninger og fatte beslutninger på egne vegne.

Familie

NYTTIG: Brukermedvirkningen gir de involverte eierskapsforhold til beslutningene som tas, skriver prosjektleder Rannveig Ohren.

NYTTIG: Brukermedvirkningen g...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
HVA ER FAMILIERÅD?
  • Familieråd er en beslutningsmodell, der barnevernet gir den aktuelle familien og deres nettverk mulighet til å være med på å bestemme når viktige avgjørelser i deres liv skal tas. De finner selv løsninger og får ansvar for å gjennomføre dem.

  • Det er godt dokumentert at den store graden av brukermedvirkning som familierådsmodellen innebærer har positiv virkning.
FAMILIERÅD 12K
  • Samarbeid mellom 12 kommuner i Gudbrandsdalen om å gjøre familieråd til et implementert tiltak i barneverntjenesten.
  • Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør Fron, Nord Fron, Sel og Vågå, Dovre, Lesja, Lom og Skjåk (var kun med 2010-2011) er de 12 kommunene som deltar.
  • Andre deltakere er Fylkesmannen i Oppland, og Kompetansesenter Rus – region øst, Barne- ungdoms- og familieetaten.
  • I 2010 ble det gjennomført 8 familieråd i prosjektkommunene. I 2011 er det gjennomført 25 familieråd. Prosjektet videreføres ut 2012.

Mer om

brukermedvirkning empowerment praksiseksempler nettverksmøter innlandet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen