Psykisk helsearbeid uten terskel?

Psykisk helsearbeid uten terskel?

Publisert: 11. oktober 2011.   Endret: 13. juli 2019

- Dersom vi skal klare å holde nede ventelisten, må vi også prioritere hvem vi skal ta inn. Dette er en av konklusjonene jeg trekker nedenfor, i denne fagartikkelen om lavterskeltilbud i kommunen.

Åpen dør - lav terskel i kommunen

PÅSTAND: - Skal kommunen sikre god oppfølging til alle, må samarbeidet med fastlegene og spesialisthelsetjenesten bli bedre.

PÅSTAND: - Skal kommune...
NAPHA SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs

        OM ARTIKKELEN:

  • Helsedirektoratet setter opp sju kriterier for en psykisk helsetjeneste med lav terskel i førstelinjetjenesten. I denne artikkelen Håvard Hådem, psykolog i Psykisk helseteam i Skedsmo kommune sett nærmere på i hvor stor grad kommunens tjenestetilbud tilfredsstiller kriteriene. 

Mer om

lavterskeltilbud psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt yrkesgrupper faglitteratur psykolg psykologer.i.kommunene skrivekurs

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen