Bevegelsesterapi som traumebearbeiding

Bevegelsesterapi som traumebearbeiding

Publisert: 06. januar 2012.   Endret: 23. januar 2024

Min erfaring med bevegelseterapi for kvinner med minoritetsbakgrunn, mange av dem flyktninger, er at tilfriskning skjer ved å fokusere på kropp og bevegelser.

Bevegelsesterapi,,  (954 x 592)

PÅ FLUKT FRA KRIG: Traumer som "sitter i kroppen" kan bearbeides gjennom bevegelse.

PÅ FLUKT FRA KRIG: Trau...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
Bevegelsesgruppe

Høsten 2003 startet jeg bevegelsesgruppe for kvinner en gang i uken, 1 ½ time hver gang. På mitt arbeidssted, Rehabiliteringssenteret, Bydel Sagenes koordinerende enhet for rehabilitering og psykisk helse, har personer med minoritetsbakgrunn i perioder utgjort ca 40 %. Senteret har en helhetlig tilnærming til brukerne og som spesialist i psykomotorisk fysioterapi, bruker jeg min kompetanse og erfaring innen dette feltet i mitt arbeid med bevegelsesterapi.

GRUPPE:-Vi arbeider bl.a med balanse.

Mer om

minoriteter rehabilitering behandling.i.psykisk.helsearbeid praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen