Mestringsveier til arbeid - evaluert av SINTEF

Mestringsveier til arbeid - evaluert av SINTEF

Publisert: 07. januar 2013

Gjennom tett og stabil oppfølging over tid fikk de fleste hjelp til å komme i arbeid. Det viser SINTEFs evaluering av tre pilotprosjekter.

Mestringsveier til arbeid #3999053
FELLES: Alle mente at et tillitsfullt og anerkjennende forhold mellom deltaker og oppfølger var avgjørende.
FELLES: Alle mente at et till...
Evaluering av «Mestringsveier til arbeid – psykisk helse og rus»
  • Fagutviklingsprogrammet Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus omfattet pilotprosjekter i sju fylker: Hedmark, Vestfold, Oppland, Finnmark, Rogaloan, Hordaland og Nord-Trøndelag.
  • SINTEF har evaluert tre av pilotprosjektene.
  • Evalueringen er utformet som et følgeforskningsprosjekt som har fulgt utviklingsarbeidet i  i Hedmark, Oppland, og Vestfold. Data er i hovedsak innhentet gjennom kvalitative intervju og i fellesmøter med de aktuelle aktørene.
  • Forfattere av rapporten "Evaluering av «Mestringsveier til arbeid – psykisk helse og rus» er Steinhaug Sissel, Haldis Hjort og Tonje Lossius Husum. SINTEF Teknologi og samfunn.
  • Mestringsveier til arbeid er videreført i fagutviklingspogrammet Veilednings- og oppfølgingsloser (NAV).

 

 

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukere.med.omfattende.tjenestebehov evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen