«Du skal ikke trenge å være heldig»

«Du skal ikke trenge å være heldig»

Publisert: 30. september 2013.   Endret: 26. april 2016

Brobyggersamarbeidet er på riktig vei, men framstår for den enkelte bruker fortsatt for tilfeldig og avhengig av hvor heldig du er med den du møter.

2215609 bru

SAMARBEIDET: Skal ha spesielt fokus mot koplingen mellom helse, behandling, arbeid og aktivitet.

SAMARBEIDET: Skal ha spesielt...
«Du skal ikke trenge å være heldig»

Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden, 2007- 2011 – et samarbeidsbasert forskningsprosjekt, 2012.

Anne Kvalheim: Prosjektleder/ spesialkonsulent opplæring Sykehuset Telemark HF, Klinikk Notodden-Rjukan.

Gunnar Sørensen: Forskningsmedarbeider. Leder Mental Helse Notodden

Marit Borg: Professor, veileder

Bengt Karlsson: Professor, veileder

Du kan lese mer om forskningsmiljøet her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no

PLP - Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen er et erfaringsbasert og gjennomprøvd prosjektutviklingsverktøy som fokuserer på de sentrale elementene i prosjektutviklingen og hvilke forutsetninger som må være til stede for en vellykket prosjektgjennomføring. Du finner mer om PLP her.

Mer om

samhandling brukermedvirkning.i.forskning evalueringer forskningsrapporter høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen