Håpefull praksis i et ambulant akuttpsykiatrisk team

Håpefull praksis i et ambulant akuttpsykiatrisk team

Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 26. april 2016

Gjennom tilrettelegging og inspirasjon kan ansatte bidra til å skape endring hos pasienter i fastlåste situasjoner. Ansatte kan bistå pasientene både gjennom å holde håpet oppe på deres vegne, og ved å hjelpe pasienten til selv å kjenne mer håp.

Hva en kan oppnå

BEVISTGJØRING: En viktig metode for skape endring, var å tydeliggjøre for pasienten hva han eller hun faktisk var i stand til å oppnå ved egen hjelp.

BEVISTGJØRING: En vikt...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid recovery oppsøkende.team forskningsrapporter høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen