Kognitiv miljøterapi reduserer bruk av tvang

Kognitiv miljøterapi reduserer bruk av tvang

Publisert: 19. mars 2014

Bruk av tvang kan reduseres ved å innføre kognitiv miljøterapi. Dette viser erfaringer fra en avdeling ved Psykiatrisk center Sct. Hans i Roskilde, Danmark.

COLOURBOX1081343 (1024 x 586)
KAN SKJE ENDRING: Erfaringer fra Sct. Hans viser at det er mulig å redusere bruk av tvang.
KAN SKJE ENDRING: Erfaringer ...
Avdeling M. ved Psykiatrisk center Sct. Hans i Roskilde
  • Har innført kognitiv miljøterapi.
  • Anvender større grad av medvirkning fra pasienten når personalet vurderer bruk av tvang.
  • Anvender systematisk bruk av samtaler etter bruk av tvang for å forebygge ytterligere tvang.
  • Har sørget for at ansatte har riktig kompetanse.
  • Har samlet inn og analysert data for å kvalitetssikre arbeidsprosesser.

Generelt om avdelingen:

Behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk.
Ivaretar også behandling av pasienter med ikke-psykotiske lidelser, og yter undervisning og rådgivning til fagpersoner.

Mer om

tvang.og.makt kognitiv.miljøterapi selvhjelp recovery øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen