En meningsfylt hverdag gir god psykisk helse

En meningsfylt hverdag gir god psykisk helse

Publisert: 20. februar 2014.   Endret: 05. januar 2024

Erfaringer fra et kurs- og aktivitetshus i Bergen kommune, for mennesker med
psykiske helseplager.

fredheim

Fredheim kurs- og aktivitetshus Foto: Kari Ingvaldsen

Fredheim kurs- og aktivitetsh...
SALUTOGENSE

Salutogense: Aron Antonovsky (1923-1994) er opphavspersonen til begrepet salutogenese. Begrepet ble skapt gjennom forskning hvor han fokuserte på hvilke faktorer det er som skaper helse. Salutogenese står i motsetning til patogonese som fokuserer på hvilke faktorer som skaper sykdom. (ref. FOU-notat «Samtale om hverdagen» av høgskolelektor Eva Langeland).

RECOVERY

RECOVERY, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser (ref. www.NAPHA.no )

Camilla Fluge og Line Cecilie Dale Nonaas

Mer om

salutogenese empowerment aktivitet.og.fritid praksiseksempler bergen vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen