Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Publisert: 20. oktober 2014

Hvilke arbeidslivsbaserte tiltak bidrar til å fremme ansattes psykiske helse? En oppsummering av eksisterende forskning forsøker å gi svar.

workplace2

REDUSERT RISIKO?: Tiltak som individrettet stresshåndtering reduserer muligens risikoen for angst hos helsepersonell. (Ill.foto: www.colourbox.com).

REDUSERT RISIKO?: Tiltak som ...
Kunnskapssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak, og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger, slik at brukerne får best mulig helsetjenester.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse dokumentasjon kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen