Tidsskrifter

Oversikt over aktuelle tidsskrifter, fagblader og magasiner innen psykisk helsearbeid for voksne.

Norske tidsskrift

Bladet Psykisk helse - Fagstoff, forskning, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse

Bladet Amalie - Utgitt av Galebevægelsen i Danmark

Demens og alderspsykiatri - Henvender seg til alle som er opptatt av demensomsorg og alderspsykiatri

Dialog - For SEPREP-nettverket; fagfolk, brukere og pårørende

Ergoterapeuten - Vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisa­sjonsstoff og helse- og sosialpolitikk

Fagbladet - Nyheter, debatt, kommentarer, reportasjer om samfunnspolitikk og yrkesfaglige artikler

Fontene - Ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern og vernepleie

Fokus på familien - Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid

Fysioterapeuten - Norges største fagtidsskrift for fysioterapeuter

Kommunal rapport - Nyheter, debatt, kommentarer og reportasjer fra Kommune-Norge

Magasinet Utvikling - Magasin utgitt av NAKU med mål om å gi faglig innspill om utviklingshemning

Magasinet Velferd - Bred dekning av sosiale spørsmål, trygd, attføring og arbeid m.m.

Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development - har fokus på samfunnsbetingelser og tjenester som fremmer livskvalitet, deltakelse og medborgerskap.

Psykologi i kommunen - Tidsskrift utgitt av "Forum for psykologer i kommunen"

Psykopp Nytt - Magasin om psykiatri, psykologi og psykisk helse

Rus & samfunn - Oppdatert kunnskap, inspirasjon og nyttige oppdatering om innsatser og prosjekter i feltet

Sinn og samfunn - Blad utgitt av Mental helse

SOR Rapport - Stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemning

Suicidologi - Formidler forskningsbasert kunnskap til deg som arbeider med selvmordsproblematikk

Sykepleien - Forskningsformidling relevant for sykepleiere i praksis, for høgskoler i for studenter

Tidsskrift for Den norske legeforening - Publikasjoner av vitenskapelige artikler og andre typer fagstoff

Tidsskrift for Den norske psykologforening - Stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer

Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid - Kunnskaps- og teoriformidling og forskning innen psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning - Forskningsformidling fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Tidsskrift for velferdsforskning - Forskningsformidling som berører sentrale velferdsspørsmål

 

Internasjonale tidsskrift - forskning

Community Mental Health Journal

Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Developement Hjem (idunn.no)

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen