Deler på psykiater i kommunene

Deler på psykiater i kommunene

Nyhet / Publisert: 16. oktober 2015.   Endret: 17. oktober 2015

I kommunene Øksnes og Bø har ledelsen gått sammen om å ansette en psykiater i 40% stilling. Slik vil de heve kompetansen og øke mulighetene til å løse de utfordrende oppgavene rus- og psykisk helsetjenestene står overfor.

Anders Svensson, kommunelege i Bø og om Elise Gustavsen, kommunalsjef i Øksnes

Fastlege Anders Svensson i Bø og kommunalsjef i Øksnes er glade for at kompetansen innen familie- og nettverksarbeid i kommunene de jobber i, er styrket.

Fastlege Anders Svensson i Bø...
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

REIULF RUUD, en etterlengtet ressurs i de kommunale tjenestene i Bø og Øksnes.

Mer om

nyheter ks.læringsnettverk psykiater familie.-.og.nettverksarbeid åpen.dialog

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen