Lager nettsider for å styrke samhandling

Lager nettsider for å styrke samhandling

KS Læringsnettverk Oslo / Publisert: 09. november 2015.   Endret: 08. november 2015

Nettsider der brukere og pårørende, ansatte i kommunen og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal dele nyttig informasjon og komme i kontakt med hverandre, er snart klare i Askøy kommune.

Forbedringsteamet i Askøy kommune, KS Læringsnettverk 2015

PRESENTERTE SIN SAMHANDLINGSMODELL: Forbedringsteamet i Askøy kommune: f.v Ine Sture, Rigmor Storås, Liv Astrid Olsen, Ingrid Birgitte M. Olsen og Linn Lygre.

 

PRESENTERTE SIN SAMHANDLINGSM...
NETTSIDE - SKISSE: Tjenester til voksne innen rus og psykisk helse får eget område på kommunens nettsider.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Mer om

samhandling ks.læringsnettverk brukermedvirkning informasjon ks.læringsnettverk.oslo askøy nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen