I spennet mellom paternalisme og likegyldighet

I spennet mellom paternalisme og likegyldighet

Gry Borgersen: / Publisert: 22. april 2016.   Endret: 22. april 2016

I en reflekterende praksis vektlegges både hjelpers og brukers kompetanse, og med det skjer en omfordeling av makt.

FullSizeRender

Mer om

brukermedvirkning empowerment debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen