Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv

Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv

Ny rapport / Publisert: 04. november 2016.   Endret: 04. november 2016

Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, og beskriver høy grad av opplevd tvang, viser ny Bruker spør bruker-undersøkelse.

Annika Alexandersen og Astrid Weber

-Et spørsmål vi har stilt oss er om tjenestene på den ene siden i for liten grad forpliktes til å gi individuelt tilpasset hjelp når hjelpen kan gis frivillig, og på den andre siden om TUD brukes for å kunne opprettholde medikamentell behandling mot pasientens vilje, sier Astrid Weber (t.h.). Her sammen med medforfatter Annika Alexandersen. FOTO: Dagfinn Bjørgen / KBT Midt-Norge.

-Et spørsmål vi ...

Mer om

tvang.og.makt nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen