Sammen om mestring - Psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Sammen om mestring - Psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Psykologer i kommunene / Publisert: 05. januar 2017.   Endret: 06. januar 2017

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse, rus-, volds- og traumefeltet.

Anette_Mjelde_2© RebeccaRavneberg

GYLLEN MULIGHET FOR KOMMUNENE: Anette Mjelde, avd.dir. i Helsedirektoratet, håper kommunene griper den gylne muligheten og søker tilskudd til psykologansettelser. (FOTO: Rebecca Ravneberg)

GYLLEN MULIGHET FOR KOMMUNENE...
Faghefte fra NAPHA

Denne artikkelen er en del av heftet Psykolog i kommunen - en medspiller, som du kan bla i på skjerm, laste ned eller bestille. 

Heftet ble utgitt av NAPHA i november, 2016.

Les mer

Helsedirektoratet (2014). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjeneste. Oslo: Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet (2016). Høringsnotat – Oppfølging av Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Meld. St. 19 (2014–2015). Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 26 (2014–2015). Fremtidens helsetjeneste – nærhet og helhet. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Ose, S.O. & Kaspersen, S.L. (2015). Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. IS-24/8 rapportering. Trondheim: SINTEF.

Proposisjon 15 S (2015–2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Proposisjon 1 S (2015–2016). Kompetanseløftet 2020. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Mer om

psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen