Avslutningssamling for SEPREP Gamle Oslo

Avslutningssamling for SEPREP Gamle Oslo

Publisert: 20. mai 2017.   Endret: 13. oktober 2017

Torsdag 11. mai var det duket for siste og avsluttende samling med foredrag for SEPREP Gamle Oslo i Maudsalen på Thon Hotel Bristol. Tilstede var ledere, ansvarlige for utdanningsprogrammet og de som nå har fullført denne 2-årige videreutdanningen.

seprep04

Det er liten tvil om at Arnhild Lauveng er en ekstremt god formidler, både av det faglige materialet og når hun forteller om sin egen bakgrunn med psykiske lidelser. Foto: Jessica Ryan

Det er liten tvil om at Arnhi...
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
  • Toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som har behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser.
  • Utdanningene planlegges sammen med lokal aktør og foregår i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Høyskolen godkjenner studiene og har overordnet faglig ansvar, samt opptaks- og eksamensansvar. 
  • Ett kull består av 30 – 40 deltakere som arbeider i samme opptaksområde og fordeler seg jevnt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
  • Utdanningen består av undervisning, veiledning i tverrfaglig og tverretatlig gruppe og litteraturstudier/oppgaveskriving i gruppe.

 

Mer om

reportasjer behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helsearbeid utdanning foredrag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen