Bli sjef i eget liv!

Bli sjef i eget liv!

Rask psykisk helsehjelp / Publisert: 13. oktober 2017.   Endret: 23. oktober 2017

De fleste av bekymringene våre er helt unyttige og ødeleggende. – Velg holdninger som er nyttige for livet ditt. De andre kan du sette på en sky, råder Ingvard Wilhelmsen.

Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved Universitet i Bergen på Rask psykisk helsehjelp-konferanse på Gardermoen 12.10.17

HOLDNINGER: Jeg prøver å stimulere folk til å ta ansvar, der de kan ta ansvar. Det vi kan gjøre noe med er våre egne holdninger. Når det er nødvendig, må du velge nye holdninger, og så må du gå hjem og øve til de sitter, sier Wilhelmsen. 

HOLDNINGER: Jeg prøver...
Nasjonal nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp 12.-13. oktober 2017

Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved Universitet i Bergen, var en av foredragsholderne.

Hensikten med konferansen er å gi RPH-teamene faglig inspirasjon og påfyll, men også å være en møtearena og et forum for erfaringsutveksling 

100 deltakere, de fleste ansatte fra i overkant av 30 kommuner og bydeler som har - eller skal starte med Rask psykisk helsehjelp. (I alt 51 har (pr. oktober 2017) fått tilskudd fra Helsedirektoratet til oppstart av slikt tilbud.

Tema: Kognitiv terapi, menn og psykisk helse, diagnostikk og journalføring, arbeid og psykisk helse, arbeid med flyktninger, bruk og utvikling av utvikling av - e-læringsverktøy, samt unge i psykologisk behandling.

Arrangør: NAPHA på oppdrag fra Helsedirektoratet

 

 

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp foredrag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen