Behov for lavterskeltilbud der folk bor

Behov for lavterskeltilbud der folk bor

Fra nytt NAPHA-hefte / Publisert: 19. september 2018.   Endret: 20. september 2018

Store deler av befolkningen vil i perioder av livet oppleve lettere psykisk helse- eller rusutfordringer. For å kunne gi rask og god hjelp, må kommuner i hele landet ha et variert utvalg av lavterskeltilbud.

Kristin Trane

NYTT FAGHEFTE: NAPHAS hefte gir eksempler, råd og anbefalinger på hvordan en kan bygge gode lavterskeltilbud til mennesker med lette og moderate utfordringer. Faglig rådgiver og prosjektleder Kristin Trane. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

NYTT FAGHEFTE: NAPHAS hefte g...
NAPHA-HEFTE OM LAVTERSKELTILBUD
LAVTERSKELTILBUD

Kjennetegnes ved at de:

  • Gir direkte hjelp uten henvisning, venting eller saksbehandlingstid
  • Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne
  • Er tilgjengelig for alle
  • Kan tilby tidlige og adekvate tiltak
  • Kan være «los» videre i systemet for brukere, pårørende, familier, nettverk og lokalmiljø
  • Inneholder personell med kompetanse til å oppfylle tjenestenes formål
  • Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål
  • Har høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov
  • Fremstår som synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne

Kilde: Sammen om mestring, s. 71

Mer om

lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen