Asperger - den usynlige veggen

Asperger - den usynlige veggen

Publisert: 07. oktober 2018.   Endret: 08. oktober 2018

Min usynlige venn/uvenn Asperger har lovet evig troskap til døden skiller oss ad

Sauer-Hovedøya-høst-utenforskap
Utenforskap

Mer om

brukermedvirkning sosial.angst asperger annerledeshet utenforskap arbeid.og.psykisk.helse åpenhet fordommer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen