Pakkeforløp starter og slutter i kommunen

Pakkeforløp starter og slutter i kommunen

Publisert: 29. oktober 2018.   Endret: 09. november 2018

– Det må være tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, både ved henvisning og utredning, og de må sammen planlegge og avklare behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Mette Garvoll, avdelingsdirektør, Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

HELSEDIREKTORATET OM PAKKEFORLØP: Recoveryorienterte tjenester og pakkeforløp står ikke i strid med hverandre, og de kommunale tjenestenes rolle blir viktig i gjennomføringen av pakkeforløpene i psykisk helse, mener Mette Garvoll, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 

HELSEDIREKTORATET OM PAKKEFOR...

Mer om

pakkeforløp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen