Inkluderende praksis fremmer god psykisk helse

Inkluderende praksis fremmer god psykisk helse

Inkludering / Publisert: 05. juni 2019

Økt kunnskap om og aksept for mangfold gjør det lettere for skeive å være åpne og trygge i møte med helsepersonell og hjelpeapparat. Rosa kompetanse gir kurs og opplæring.

regnbue 7076230

AKTUELT: Kursene er kunnskapsbaserte, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og interseksjonalitet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Kursene er kunnskaps...
LHBTIQ
  • Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og queer.
  • Queer er en samlebenevnelse som kan brukes både om seksualitetsmangfold og kjønnsmangfold, queer er synonymt til det norske paraplybegrepet skeiv.
  • Skeiv/queer har en sterk historisk komponent bak seg og stammer opprinnelig fra queerbevegelsen.
  • For noen av oss oppleves også begrepet skeiv/queer mindre statisk.

KILDE: Foreningen FRI

Rosa kompetanse
  • Er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. 
  • Er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.
Nanna Klingenberg og Charlotte Høibråten fra Rosa Kompetanse

Mer om

inkludering kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen