Dialoggruppe kan hjelpe, når psykiske plager er tabu

Dialoggruppe kan hjelpe, når psykiske plager er tabu

Flyktninger / Publisert: 26. juni 2019.   Endret: 19. august 2019

For syriske flyktninger kan psykiske problemer ofte være vanskelig å snakke om. Dialoggruppe helse er et forebyggende tiltak som kan bidra til bevisstgjøring og åpenhet.

anna og hege

AKTUELT: Det var godt å se deltakernes lettelse. Det var befriende for dem å snakke sammen og se at andre hadde det likedan. At det ikke er unormalt å slite med tankekjør, engstelse, dårlig søvn, og konsentrasjon etter krig og flukt, skriver Anna Kristina Knudsen t.v. T.h.: Hege Elisabeth Sotberg. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

AKTUELT: Det var godt å...
Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO)
  • Trondheim kommunes norskopplæring for nybosatte flyktninger og innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, inkludert spesialundervisning.
  • Enheten har arbeidsrettet norskopplæring og samarbeider med fylket og med NAV om noe av dette.
Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN
  • Bistår flyktninger som blir bosatt i Trondheim. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogramskal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv.
  • Introduksjonsprogrammet kan ha en varighet på inntil 24 måneder og avsluttes når den enkelte person er grunnleggende kvalifisert. Dette kjennetegnes gjennom å ha startet på utdanning ut over grunnskole og/eller å ha kommet ut i lønnet arbeid, heltid eller deltid.
  • Koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. 
  • Samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

Mer om

minoriteter flyktninger helsefremming.og.forebygging folkehelse trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen