Samarbeid øker innovasjonsevnen i offentlig sektor

Samarbeid øker innovasjonsevnen i offentlig sektor

Ny stortingsmelding / Publisert: 03. september 2020.   Endret: 03. september 2020

Samarbeid mellom ulike tjenester står sentralt i ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Forside av stortingsmelding, med mennesker rundt bord

POTENSIAL: Stortingsmeldingen fremhever blant annet at det er et stort potensial for mer samarbeid med forskningsmiljøer, både for kommunale og statlige virksomheter. FOTO: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

POTENSIAL: Stortingsmeldingen...

Mer om

nyheter politikk tjenesteutvikling innovasjon

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen