– Årets tema er boligsosialt arbeid og det berører mange

– Årets tema er boligsosialt arbeid og det berører mange

Boligsosialt arbeid 2.-3. mars / Publisert: 02. mars 2021.   Endret: 07. mars 2021

– Boligsosialt arbeid handler om å fremskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold, sa Roger Lian, administrerende direktør NTNU Samfunnsforskning. Rundt 800 deltakere var innom første dag av fag- og forskningskonferansen «Et sted å bo» på napha.no.

Webkonferanse Roger Lian og Kristin Hhertø

Konferansen fortsetter onsdag 3. mars. Her fra dag en: Programleder Kristin Hjertø, faglig rådgiver i NAPHA og Roger Lian, administrerende direktør i NTNU.

Konferansen fortsetter onsdag...

Mer om

boligsosialt.arbeid konferanse bolig nyheter napha-tv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen