Opplæring i ACT og FACT 2021/2022 - siste samling

Opplæring i ACT og FACT 2021/2022 - siste samling

Publisert: 30. mars 2021.   Endret: 30. august 2021

NKROP og NAPHA arrangerer nasjonal opplæring

Tid og sted

Webinar

1. juni 2022 kl 09:00 - 2. juni 2022 kl 15:00

Under opplæringen vil du lære mer om ACT/FACT-modellen og din rolle som ansatt i teamet, både som tjenesteutøver, teammedlem og samarbeidspartner overfor andre aktører. Opplæringen tar for seg mange temaer inn under dette, blant annet juridiske problemstillinger, recovery, brukererfaring som kompetanse, vold og utageringsproblematikk, somatisk helse, traumer og selvmordsforebygging.

Opplæringen strekker seg over 10 kursdager, med 5 samlinger à 2 dager. Arbeidsmetodene på samlingene vil variere mellom presentasjon av fagstoff, diskusjon i grupper og plenum, og arbeid i de enkelte team. For å sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring vil ansatte i etablerte ACT/FACT-team bli invitert som innledere og/eller foredragsholdere.

Målgruppe: Vi ønsker at hele ACT/FACT-team melder seg på sammen og tar opplæringen sammen, men nyansatte er selvfølgelig også velkommen til å melde seg på.

Påmeldingsfristen har gått ut.

Spørsmål vedrørende opplæringen kan rettes til:
Kari Nysveen, NKROP, tlf. 979 62 127, e-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
Marianne Borthen, NAPHA, tlf. 954 58 235, e-post: marianne.borthen@samforsk.no

Relevante artikler:

Ingen treff...