Få brukerrepresentantene med!

Publisert: 28. mai 2021.   Endret: 16. februar 2024

Bruker- og pårørendemedvirkning betyr at kunnskap fra mennesker med erfaring som brukere av tjenestene og pårørende blir fanget opp og brukt for å skape kvalitet. For et godt tilbud av psykisk helse- og rustjenester i kommunen, er dette viktig.

bygger klosser tårn trekuber voksne arbeid armer fire personer

Temasider

Disse temasidene med er utviklet av NAPHA og Mental Helse i tett samarbeid. 

Fagstoff om: Brukermedvirkning når tjenester utformes
  • Sist publiserte (38)
  • Praksiseksempler (13)
  • Verktøy (2)