Nedgang i opplevd livskvalitet under pandemien

Nedgang i opplevd livskvalitet under pandemien

Nyhet / Publisert: 05. november 2021.   Endret: 30. november 2021

– Tiltak som styrker mulighetene til å leve gode liv på tross av psykiske helseutfordringer blir viktige, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA. Sist uke la SSB frem sin befolkningsundersøkelse om livskvalitet i 2021. De med psykiske helseplager skårer lavest, i hele befolkningen er det nedgang fra i fjor, og flere er ensomme.

Ellen Hoxmark, leder i NAPHA, alvorlig

LIVSKVALITET I 2021: – Rapporten fra SSB gir signal om at det psykiske helsearbeidet i kommunene blir viktig fremover, sier NAPHA-leder Ellen Hoxmark.  Befolkningsundersøkelsen viser nedgang i hele befolkningen. Flere enn i fjor er mindre fornøyd med livet, og det er forskjell på ulike grupper. (Mogen/NTNU Samfunnsforskning). 

LIVSKVALITET I 2021: – Rappor...
SSBs livskvalitetsundersøkelse 2021

40.000 personer ble invitert til å delta i webundersøkelsen som foregikk 8.-28. mars i år. (44 % svarte, og dette regnes som et godt grunnlag). 

De ble blant annet spurt om:

  • Fysisk og psykisk helse
  • Diskrimineringserfaringer
  • Verdier
  • Sivil status og familiesituasjon
  • Sosial kontakt og venner
  • Arbeids- og studiemiljø
  • Økonomi
  • Bolig og nærmiljø
  • Hverdag og fritid
  • Tillit til offentlige myndigheter og det politiske systemet

Undersøkelsen er finansiert av Helsedirektoratet og gjennomført av Statistisk sentralbyrå. 

BRUKE KUNNSKAPEN: - Rapporten gir oss mye kunnskap og nå handler det om å ta denne i bruk, sa Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet på lanseringskonferansen.

Mer om

nyheter livskvalitet folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen